Informatie

Behandeltarieven 2018

 

Zitting Fysiotherapie

€ 32,75

Zitting Manuele therapie

€ 43,50

Zitting Oedeemtherapie

€ 43,50

Zitting Kinderfysiotherapie

€ 43,50

Extra lange zitting (voor complexe en/of meervoudige zorgvraag)

€ 42,-

Screening

€ 13,25

Intake en onderzoek na screening

€ 32,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 35,75

Eenmalig fysiotherapeutisch consult

€ 52,-

 

Groepsbehandeling fysiotherapie

 

4 personen

€18,50

5-10 personen

€ 16,-

Toeslag behandeling aan huis

€ 12,50

Toeslag behandeling in inrichting

€ 6,10

Niet nagekomen afspraak

€ 25,-

Uitgebreid verslag voor verzekering

€ 75,-

 

Medisch Traingstherapie

 

3 maanden 1x p/w

€ 80,-

3 maanden 2x p/w

€ 145,-

10 x individueel

€ 100,-

1 maand 1x p/w

€ 28,-

1 maand 2x p/w

€ 50,-