Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Kwaliteit en klachtenregeling

Klachten regeling


U mag ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut of een van onze medewerkers met u omgaat, dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken. Dit geldt ook voor klachten die u heeft over onze organisatie of klachten/ verbetervoorstellen van niet medische aard. Dit is goed voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie en onze organisatie. 

Wat te doen?
De eerste stap is het gesprek aangaan met uw zorgverlener.
Vindt u dit lastig, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij het management van Fysio Dokkum Damwoude. Het klachtenformulier kunt u in onze praktijken vinden. Daarnaast kunt u het formulier opvragen via praktijk@fysiodokkum-damwoude.nl of via de telefoon 0519-220600. Het formulier zal door het management in behandeling worden genomen. Uiterlijk 5werkdagen na verzending ontvangt u bericht van ons. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kunt u vervolgens nog een beroep doen op onafhankelijke commissies.

In het kort:
1. Klacht bespreekbaar maken met betreffende zorgverlener/medewerker.
2. Als dat niet voldoende antwoord geeft, klachtenformulier opvragen.
3. Klacht schriftelijk indienen bij Fysio Dokkum Damwoude
4. Als dat niet voldoende antwoord geeft, klacht indienen bij onafhankelijke instantie KNGF.