Tarieven en vergoedingen


Directe toegankelijkheid

Bij Fysio Dokkum-Damwoude is het altijd mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak te maken. De fysiotherapeut doet dan tijdens het intakegesprek eerst een screening, waarna een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek volgt.
De directe toegankelijkheid geldt voor al onze behandelingsmethoden.
Uitzonderingen waar u een verwijsbrief voor nodig heeft:

  • Na een operatie
  • Chronische ziektes/ aandoeningen
  • Aan huis behandeling


Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen worden de fysio- en manuele therapie behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Belangrijk is om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed te lezen en na te gaan of u fysiotherapie in uw pakket hebt. Behandelingen welke vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, gaan niet ten koste van het eigen risico. 
Wij raden aan om een aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen.


Vergoeding uit de basisverzekering

In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor:

  • Kinderen onder de 18 jaar: de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Dit heeft bij kinderen géén invloed op het eigen risico. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan worden vervolgbehandelingen uit de aanvullende verzekering van de ouders vergoed. Het kind heeft dan hetzelfde aantal vergoedingen als de ouder in de aanvullende verzekering heeft. Dit heeft geen invloed op de aantal vergoedingen van de ouder. 

  • Chronische indicatie voor fysiotherapie: Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen klachten aan een aantal voorwaarden te voldoen, welke door de zorgverzekeraar en de politiek worden gesteld (Lijst Borst), om ook als zodanig te worden erkend. U heeft voor deze vergoeding een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. De eerste 20 behandelingen moeten worden voldaan uit de aanvullende verzekering of indien afwezig, dient de patiënt dit zelf te voldoen. Daarna volgt de vergoeding uit de basisverzekering, al dan niet voor een bepaalde tijd. Let wel, vergoeding vanuit de basisverzekering gaat bij volwassenen wel ten koste van het eigen risico.


Contracten zorgverzekeraars

Fysio Dokkum-Damwoude heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Hierdoor kunnen zittingen, wanneer de klant aanvullende verzekerd is, vaak rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd worden. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kan worden teruggevonden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Let wel op, wanneer het recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie in het betreffende jaar al is verbruikt, of er is helemaal geen sprake van recht op het vergoeden van behandelingen, dan sturen wij een factuur conform onze particuliere tarieven.

Let op! per 2023 hebben wij geen contract met: Zorg&Zekerheid, Caresq en ENO. Je bent van harte welkom en kunt ook bij ons terecht voor de zorg die je gewend bent. Echter bij de verzekeraars waar wij geen contract mee hebben komend jaar, vergoeden zij een zogenaamd restitutiebedrag. Je ontvangt dan van ons een factuur voor de gemaakte behandelingen, welke ingediend kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Zij vergoeden je dan een deel van de kosten. 


Tarieven 2023

Telefonisch consult
€ 24,-
Zitting Fysiotherapie € 41,-
Zitting Manuele therapie € 51,-
Zitting Oedeemtherapie € 51,-
Zitting Kinderfysiotherapie € 51,-
Zitting oefentherapie Cesar € 41,-
Extra lang zitting (voor complexe of meervoudige zorgvraag) € 52,-
   
Screening, Intake en onderzoek € 56,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,-
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 61
Niet nagekomen afspraak € 30,-
Toeslag behandeling aan huis € 15,-
Toeslag behandeling instelling € 10,-
Kort verslag € 51,-
Uitgebreid verslag € 85,-
Medische trainingstherapie: obv een fysiotherapeut, Small Group training *
  • 3 maanden, 1x per week
  • 3 maanden, 2x per week
 
  • € 110
  • € 220

* De abonnementen zijn 3-6 maanden geldig en alleen als aanvulling op de reguliere fysiotherapie
** Let op dat uw particuliere nota in uw SPAM (email) terecht kan komen