Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Kinderfysiotherapie

Een kind ontwikkelt zijn zintuigen en motoriek op basis van beweging en spel. Soms verloopt dit trager dan de norm, in die gevallen doet de kinderfysiotherapeut een stap naar voren. De kinderfysiotherapeut neemt in samenwerking met kind en ouder het huidig functioneren onder de loep en deelt de inzichten en informatie. Hier vloeien onderbouwde, passende activiteiten uit om de ontwikkeling van beter motorische vaardigheden op gang te brengen. Kinderfysiotherapie bestaat vooral uit bewegingstherapie. Door het opdoen van de bewegingservaring kunnen kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren of (verder) ontwikkelen.

De kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0-18 jaar. De klachten die door de kinderfysiotherapeut behandeld kunnen worden zijn divers. Klachten die kunnen voorkomen zijn:

 • Voorkeurshouding van baby’s (met of zonder schedelafplatting)
 • Huilbaby’s (eventueel in samenwerking met de kindermanueeltherapeut)
 • Loopproblemen zoals vaak struikelen of onhandig lopen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek of klachten bij een longaandoening
 • Schrijfproblemen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld “laat” gaan omrollen, zitten of staan. Op latere leeftijd kan dit zijn: niet los kunnen fietsen of niet mee komen op school
 • Cerebrale parese
 • Plexus brachialis laesie
 • Spina bifida
 • Developmental coördination disorder (DCD)
 • Orthopedische klachten en/of afwijkingen

Wanneer u vragen heeft over de klacht van uw baby/kind en of de kinderfysiotherapeut dit kan behandelen, kunt u altijd met de kinderfysiotherapeut bellen voor overleg of advies. Dit is geheel vrijblijvend.
 

Kinderen van 0-2 jaar

Baby’s met een voorkeurshouding hebben vaak een afgeplat schedeltje. Bij dit probleem krijgen ouders oefeningen ter verbetering van de nekspieren. Daarnaast krijgen de ouders/verzorgers instructies en adviezen over hoe zij met die problemen om kunnen gaan. Soms wordt er gebruik gemaakt van plagiocephalometrie. Deze meting kan de ernstigheid van de afplatting van de schedel in kaart brengen.

Andere problemen die kunnen voorkomen bij baby’s zijn: spanningsklachten, overstrekken, veel huilen. Daarnaast kan er een geboorte trauma zijn geweest of kunnen er aangeboren problemen zijn. Ook kan er een achterstand zijn in de ontwikkeling door bijvoorbeeld billenschuiven of erg laat met mijlpalen als rollen, kruipen staan en lopen. Voor meer klachten die bij baby’s voorkomen kunt u kijken op de site van de kinderfysiotherapie: https://dekinderfysiotherapeut.com/#watiskinderfysiotherapie

Behandelingen voor kinderen van 0-2 vinden veelal aan huis plaats, hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, consultatiebureau arts of kinderarts. Overleg vindt plaats indien nodig.

Voor een huilbaby waarbij er asymmetrie is in het lichaam kan er sprake zijn van een baby met een probleem boven in de nek. In zo’n situatie werkt onze kinderfysiotherapeut samen met de kindermanueeltherapeut (link naar manuele therapie/ hcfs) binnen de praktijk. Door de korte lijnen is er kort en bondig overleg.

Wanneer u vragen heeft over de klacht van uw baby/kind en of de kinderfysiotherapeut dit kan behandelen, kunt u altijd met de kinderfysiotherapeut bellen voor overleg of advies. Dit is geheel vrijblijvend.
 

Het jonge kind en het schoolgaande kind

Klachten die voorkomen bij het jonge kind zijn veelal problemen in de motoriek. Vaak is er een achterstand in het ontwikkelen van de mijlpalen. Dit kan komen doordat een kind te weinig bewegingservaring heeft opgedaan of doordat er lichamelijke klachten zijn. Dit kan zich op school uiten in: niet meekomen met de leeftijdgenootjes, moeite met vasthouden van de pen, moeite met schrijven, moeite met knippen.
Ook kan het kind vooral tenenloop laten zien of bijvoorbeeld hoofdpijnklachten hebben. Daarnaast kunnen er ook al sportgerelateerde klachten aanwezig zijn.

Behandelingen voor deze kinderen vinden veelal op de praktijk plaats. Wanneer er een hulpvraag is die ook op school voorkomt kan overleg met de leerkracht prettig zijn. Een verwijzing is soms nodig, raadpleegt u hiervoor uw verzekering.
 

Klachten bij oudere kinderen

Klachten die voorkomen bij oudere kinderen zijn veelal klachten gerelateerd aan sporten. Blessures aan de enkel, knie of rug door bijvoorbeeld een licht sportongeval of tijdens buiten spelen

Daarnaast kunnen er problemen zijn in de spanning van het lichaam. Een slechte lichaamshouding of hypermobiliteit. Hierbij ga ik met uw kind aan de slag om de oorzaak van de klachten te vinden en hieraan te werken.

Andere klachten die kunnen voorkomen zijn klachten bij cerebrale parese, klachten bij spina bifida, klachten bij jeugdreuma, ademhalingsproblemen, schrijfproblemen of andere motorische problemen als DCD.

 

Bij Fysio Dokkum-Damwoude is Gerbranda de Graaf - Beijaard de kinderfysiotherapeut MSc.


Gerbranda heeft in 2016 haar master diploma behaald. Naast de basiskennis voor kinderfysiotherapeuten heeft zij diverse nascholing gevolgd waaronder:

 • Sportblessures bij kinderen
 • Tapen bij kinderen
 • High intensity interval training bij kinderen
 • Gecombineerde leefstijl interventie voor kinderen met overgewicht
 • Plagiocephalometrie deel 1 en 2
 • Writic

Aanbieders

Gerbranda de Graaf-Beijaard

Gerbranda de Graaf-Beijaard

Fysiotherapeut (praktijkeigenaar)

 

 • MSc Kinderfysiotherapeut
 • ISST Schroth therapeut bij Scoliose
 • Specialist in houdingsproblemen bij kinderen, schrijfproblemen, sportblessures, motorische achterstand, kinderen met overgewicht
BIG-nummer: 19915878204

gbeijaard@fysiodokkum-damwoude.nl