Duizeligheid

Meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn bekend met een vorm van duizeligheid.
Duizeligheid kan meerdere oorzaken hebben:
  • duizeligheid als gevolg van wisselingen in bloeddruk
  • problemen in het gehoororgaan
  • neurologische problemen
  • duizeligheid vanuit de nek.
Bij duizeligheid wordt onderscheid gemaakt tussen:
  • Draaiduizeligheid (vertigo): Bij draaiduizeligheid heeft de patiënt het idee dat objecten om hem/haar heen bewegen of dat hij/zij zelf beweegt. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder benigne paroxismale positieduizeligheid (BPPD). BPPD kent kortdurende aanvallen van draaiduizeligheid, direct na verandering van de stand van het hoofd. Andere aandoeningen waarbij draaiduizeligheid voorkomen zijn: neuritis vestibularis, ziekte van Meniere, verstibulaire migraine, medicatie en een beroerte. 
  • Presyncope: een licht gevoel in het hoofd of het gevoel bijna flauw te vallen, veroorzaakt door bloeddruk, medicatie, hartklachten en psychische aandoeningen. 
  • Bewegingsonzekerheid (desequilibrium): disbalans, onbalans of onvastheid ter been. Bij staan en lopen zijn er klachten, bij zitten verdwijnen ze. De klachten worden meestal veroorzaakt door gewrichtsaandoeningen, spierzwakte of andere aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en worden oa gezien bij nekklachten, WAD (whiplash) en hersenschudding of trauma aan het hoofd.
Cervicogene duizeligheid (bewegingsonzekerheid) wordt veroorzaakt door een gewrichtje in de nek dat niet goed beweegt, een zogenaamde functiestoornis en kan gepaard gaan met nekpijn en hoofdpijn. Cervicogene duizeligheid heeft dus een duidelijke relatie met de nek.

BPPD, bewegingsonzekerheid en cervicogene duizeligheid zijn goed te behandelen door de orofaciaal therapeut en manueel therapeut

De behandeling van de BPPD vindt plaats door het herpositioneren van de oorkristallen door een bij u aansluitende beweging. Er worden een aantal draaiingen met het hoofd gemaakt, die er in resulteren de kristallen zich weer naar het juiste deel binnen het vestibulaire orgaan bewegen. Deze manoeuvre kan een aantal malen herhaald moeten worden voor het juiste resultaat. Samen met de therapie krijgt u een aantal thuisoefeningen en leefregels mee.

Hedendaags effectonderzoek heeft aangetoond dat juist de combinatie van manuele therapie en functioneel (passende bij het dagelijks leven) gerichte oefentherapie het beste resultaat heeft bij nek-, schouder- als rugklachten. Gewonnen beweeglijkheid dient immers ook weer getraind te worden. Spieren moeten weer aangeleerd worden de herwonnen bewegingsuitslag aan te sturen, zowel op kracht als op conditie en coördinatie/evenwicht niveau.
Neemt u bij bestaande duizeligheid gerust contact op zodat u hierover nader kan worden geïnformeerd.

Bij Fysio Dokkum Damwoude zijn de orofaciaal én manueel therapeuten: Greetje Risselada, Hester van der Zee en manueel therapeut Hester den Bandt