Voorkeur telefonisch contact tussen 08.00-12.00uur

Schrijfproblemen bij kinderen

Schrijfproblemen bij kinderen komen vaak voor. Schrijven is een vaardigheid welke niet van nature aanwezig is, maar is aangeleerd. Sommige kinderen hebben een onleesbaar handschrift. Dit kan komen door een onjuiste houding, onjuiste of krampachtige pengreep of door algehele problemen in de fijne motoriek.  
De kinderfysiotherapeut kijkt samen met uw kind waar de oorzaak van het schrijfprobleem ligt. Dit kan in kaart gebracht worden door diverse testen afhankelijk van de leeftijd van het kind. In deze testen worden de motorische ontwikkeling, de wijze van schrijven en de kwaliteit van het handschrift in kaart gebracht. 
De kinderfysiotherapeut gaat met uw kind stapsgewijs oefenen naar een goed leesbaar handschrift. Soms wordt er weer helemaal begonnen bij de basis, het aanleren van de letters. Soms begint het oefenen al bij een goede houding. Hiervoor wordt er met uw kind geoefend op verschillende manieren. 
 
Bij Fysio Dokkum Damwoude is Gerbranda de Graaf – Beijaard de MSc Kinderfysiotherapeut